Cari Hadith

Tuesday, February 3, 2015

Tidur Selepas Asar Jadi Kurang Akalمَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ ، فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ
Sesiapa yang tidur selepas Asar maka akan berkuranglah akalnya maka janganlah dia menyalahkan sesiapa kecuali dirinya sendiri. 

__________________________________________


Perawi => Datuk kepada Amru bin Syu'aib

Kitab => Al-Kamil fi Al-Dhu'aafa' 5/240

Karya => Ibn Adi

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi dhaif bernama Abdullah bin Luhai'ah.

__________________________________________


Perawi => Datuk kepada Amru bin Syu'aib

Kitab => Al-Kamil fi Al-Dhu'aafa' 8/133

Karya => Ibn Adi

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Mansur bin 'Ammar, dia munkarul hadith. Manakala Ibn Luhai'ah pula lemah.

__________________________________________


Perawi => Aisyah Ummul Mu'minin

Kitab => Lisan al-Mizan  3/334

Karya => Ibn Hajar Al-Asqalani

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Khalid bin Madaini beliau dijarh (dilemahkan riwayatnya disisi ulama' hadith)

__________________________________________


Perawi => Aisyah Ummul Mu'minin

Kitab => Al-Maudhu'at  3/252

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih.

__________________________________________

Perawi => Aisyah Ummul Mu'minin

Kitab => Mizan al-I'tidal  1/638

Karya => Az-Zahabi

Komentar => Perawi bernama Khalid bin Al-Qaasim di jarh (dilemahkan)