Cari Hadith

Saturday, February 14, 2015

Penat Kerana Bekerja Diampunkan Dosa
مَنْ أَمْسَى كالا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ
Sesiapa yang berasa penat kerana bekerja dengan tangannya maka diberikan keampunan buatnya

__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Mu'jam al-Awsat  7/289

Karya => Al-Thabrani

Komentar => Hadith ini tidak diriwayatkan daripada Ibn Abbas melainkan melalui jalan (sanad) ini, Ibrahim bin Salam (perawi dalam sanad hadith ini) bersendirian dalam meriwayatkan hadith ini.
__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin  2/114

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Dhaif (lemah)
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Al-Jami' as-Saghir no. 8532

Karya => As-Suyuti

Komentar =>  Dhaif (lemah)