Cari Hadith

Thursday, May 24, 2012

Was-Was Wuduk Terbatal Atau Tidak

Sahih al-Bukhari   صحيح البخاري
Kitab Wudhu'    كتب الوضوء
أنه شكا إلى رسول الله صلى عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال لاينفتل أو لاينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.


Bahawa ada seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam, bahawa seakan-akan dia merasai sesuatu dalam solatnya. Rasulullah lalu bersabda: "Jangan kamu pindah atau pergi sehinggalah kamu mendengar bunyi atau mencium baunya."(راو ) Perawi Rasulullah s.a.w 
^
Abdullah bin Zaid bin 'Ashim bin Ka'ab
[Abu Muhammad, Sahabat, Madinah, wafat 63H ]
^
Abbad bin Tamim bin Ghazyah
[Kunyah tidak diketahui, Tabi'in kalangan pertengahan, Madinah, wafat (tidak diketahui), thiqah ]
^
Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
[Abu Bakar,  Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan , Madinah, wafat 124H, faqih hafiz mutqin, seorang tokoh]
^

Sufyan bin 'Uyainah bin 'Abi Imran Maimun
[Abu Muhammad, Tabi'in kalangan pertengahan, Kufah, wafat 198H, Thiqah Thabat, Hafiz mutqin]
^
Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih
[Abu Al-Hasan,  Tabi'ul Atba' kalangan tua , Basrah, wafat 234H, thiqah ma'mun imam, thiqah thabat imam]
^
Muhammad bin Ismail (al-Bukhari)


Monday, May 14, 2012

Wuduk Sebagai Cahaya Di Hari Qiamat
Sahih al-Bukhari   صحيح البخاري
Kitab Wudhu'    كتب الوضوء
عن أبى هريرة قال، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن اسطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل

Daripada Abu Hurairah radhiallahuanhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya umatku akan dihadirkan di hari Qiamat dengan wajah berseri-seri kerana wudu', barangsiapa diantara kalian mampu memanjangkan cahayanya (wuduknya) hendaklah ia lakukan."
(راو ) Perawi Rasulullah s.a.w 
^
Abdurrahman bin Shakhr
[Abu Hurairah, Sahabat, Madinah, wafat 57H ]
^
Nu'aim bin 'Abdullah
[Abu 'Abdullah, Tabi'in kalangan pertengahan, Madinah, wafat (tidak diketahui), thiqah, ]
^
Sa'id bin Abi Hilal
[Abu Al-'Alaa', Tabi'in (tidak bertemu sahabat), Maru, wafat 135H, thiqah, adl, saduq]
^
Khalid bin Yazid
[Abu 'Abdur Rahman, Tabi'in  (tidak bertemu sahabat), Maru, wafat 139H, thiqah]
^

Laits bin Sa'ad bin 'Abdurrahman
[Abu al-Harith, Tabi'it Tabi'in kalangan tua, Maru, wafat 175H, thiqah, thiqah thabat]
^

Yahya bin 'Abdullah bin Bukair
[Abu Zakariya, Tabi'ul Atba' kalangan tua, Maru, wafat 231H, thiqah, hafiz, saduq]

^
Muhammad bin Ismail (al-Bukhari)Sunday, May 6, 2012

Tidak Diterima Solat Tanpa Wudhu'
Sahih al-Bukhari   صحيح البخاري
Kitab Wudhu'    كتب الوضوء
عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبي هريرة. قال: فساء أو ضراط 

Daripada Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: "Tidak akan diterima solat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudhu'." Seorang lelaki dari Hadramaut berkata, "Apakah yang dimaksudkan dengan hadas wahai Abu Hurairah? " Abu Hurairah menjawab: "Kentut sama ada dengan bunyi atau tidak"

(راو ) Perawi Rasulullah s.a.w 
^
Abdurrahman bin Shakhr
[Abu Hurairah, Sahabat, Madinah, wafat 57H ]
^
Hammam bin Munabbih bin Kamil bin Syaikh
[Abu 'Uqbah, Tabi'in kalangan tua, Yaman, wafat 132H, thiqah, Saduq]
^
Ma'mar bin Raosyid
[Abu 'Urwah, Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, Yaman, wafat 154H, thiqah, salihul hadith, thiqah thabat]
^
Abdur Razzaq bin Hammam bin Nafi'
[Abu Bakar, Tabi'in kalangan biasa, Yaman, wafat 211H, thiqah, thabat, la baksa bihi]
^
Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad
[Abu Ya'qub, Tabi'ul atba' kalangan tua, Himsh, wafat 238H, Imam, Thiqah Hafiz Mujtahid, Ahadul  Aimmah]
^
Muhammad bin Ismail (al-Bukhari)Friday, May 4, 2012

Diangkatnya Ilmu Apabila Hampir Qiamat
Sahih al-Bukhari     صحيح البخاري
Kitab Ilmu      كتب العلم

عن أنس بن مالك قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أسراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا

Daripada Anas bin Malik r.a. berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesungguhnya di antara tanda-tanda Qiamat ialah diangkatnya ilmu dan bertebaran kebodohan dan diminumnya arak serta banyaknya penzinaan secara terang-terangan"

(راو ) Perawi 

Sanad 1.


Rasulullah s.a.w 
^

Anas bin Malik bin an-Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram
[Abu Hamzah, Sahabat, Basrah, wafat 91H ]
^

Yazid bin Humaid
[Abu a-Tayyah, Tabi'in kalangan biasa, Basrah, wafat 128H, thiqah, soleh, ma'ruf]
^
Abdul Warith bin Sa'id bin Zakhwan
[Abu 'Ubaidah, Tabiut Tabi'in kalangan pertengahan, Basrah, wafat 180H, thiqah, saduq]
^
Imran bin Maisarah
[Abu al-Hassan, Tabi'it Tabi'in kalangan tua, Basrah, wafat 223H, thiqah]
^ 
Muhammad bin Ismail (al-Bukhari)