Cari Hadith

Sunday, February 8, 2015

Jauhkanlah Kanak-Kanak Daripada Masjid
جنِّبُوا مساجِدَكم صِبْيَانَكم
Jauhilah masjid-masjid kalian daripada anak-anak kecil kalian
__________________________________________

Perawi => Muaz bin Jabal

Kitab => As-Sunan Al-Kubra  10/103

Karya => Al-Baihaqi

Komentar => Marfu' tetapi tidak sahih. 'Ala' bin Kathir As-Shami munkarul hadith.
__________________________________________

Perawi => Abu Darda', Abdullah bin Amr, Wathilah dan Abu Umamah.

Kitab => As-Sunan Al-Kubra  4/127

Karya => Al-Baihaqi

Komentar => Dalam sanad hadith ini ada perawi bernama Al-'Ala' bin Kathir, dia dhaif. Manakalah Makhul pula tidak thabit beliau mendengar riwayat ini daripada Abu Darda', Wathilah dan Abu Umamah.

__________________________________________


Perawi => Abu Darda', Wathilah dan Abi Umamah

Kitab => Al-'Ilal al-Mutanahiyah  1/402

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Perawi bernama Ubaidullah Al-Wasafi sangat dhaif, tidak ditulis hadithnya.

__________________________________________


Perawi => Abu Darda', Wathilah dan Abi Umamah

Kitab => Al-Dhu'afa' al-Kabir  3/348

Karya => Al-'Uqaili

Komentar => Riwayat ini lemah.