Cari Hadith

Saturday, February 28, 2015

Perbezaan Pendapat (Ikhtilaf) Adalah Rahmatاختلافُ أمَّتي رحمةٌ
Perbezaan pendapat dalam  kalangan Ummatku adalah rahmat

__________________________________________

Perawi => -

Kitab => Maqasid al-Hasanah  5/364

Karya => As-Sakhawi 1/47

Komentar => Ramai imam-imam dalam kalangan ummah yang menyatakan ianya tidak ada asalnya.
__________________________________________

Perawi => -

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin  1/74

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Isnadnya dhaif
__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Asna al-Mathalib  1/33

Karya => Al-Bairuti As-Syafie

Komentar => Disebutkan oleh ramai ahli fiqh tanpa sanad.
__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Tadrib al-Rawi  2/167

Karya => As-Suyuti

Komentar => dhaif (lemah)

__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Al-Asrar al-Marfuu'ah  1/108

Karya => Mulla Ali Qari

Komentar =>  Dikatakan bahawa ianya tidak ada asalnya atau palsu.