Cari Hadith

Wednesday, February 18, 2015

Menahan Cinta Hingga Mati Maka Syahidمَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ
Dalam riwayat lain disebutkan

مَنْ عَشِقَ , فَعَفَّ , فَكَتَمَ ، فَمَاتَ , فَهُوَ شَهِيدٌ
Sesiapa yang jatuh cinta lalu menahannya kemudian meninggal dunia (tanpa meluahkannya) maka dia syahid

__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Tarikh Baghdad  5/364

Karya => Khatib al-Baghdadi

Komentar => Dalam sanad ini ada perawi bernama Ahmad bin Nasr Az-Zaari', tidak dijadikan hujjah dalam hadith.
__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Al-'Ilal al-Mutanahiah  2/711

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Takhrij Ihya' Ulumuddin  3/129

Karya => Al-Iraqi

Komentar =>  Isnadnya fi hi nazar (diperbincangkan; lafaz ini menunjukkan sanad itu bermasalah)
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Al-Jami' as-Saghir  no. 8853

Karya => As-Suyuti

Komentar => dhaif (lemah)

__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Tabaqat As-Syafi'iyyah al-Kubra  6/336

Karya => Ibn As-Subki

Komentar =>  Tidak ditemukan isnadnya (yang sahih)