Cari Hadith

Monday, February 9, 2015

9/10 Rezeki Dengan Berniagaعليكم بالتِّجارةِ فإنَّ فيها تِسعةَ أعشارِ الرِّزقِ
Berniagalah kalian kerana sesungguhnya sembilan bahagian di dalamnya rezeki.

Dalam riwayat lain disebutkan

تسعةُ أعشارِ الرزقِ في التجارةِ
Sembilan bahagian rezeki itu dengan berniaga
__________________________________________

Perawi => Nu'aim bin Abdulrahman Al-Azdi

Kitab => Takhrij Al-Ihya' Ulumuddin 2/79

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Mursal (ucapan sahabat)
__________________________________________

Perawi => Nu'aim bin Abdulrahman Al-Azdi dan Yahya bin Jabir at-Taai

Kitab => Jami' as-Saghir no. 3296

Karya => As-Suyuti

Komentar =>Mursal hasan
__________________________________________


Perawi => Nu'aim bin Abdulrahman Al-Azdi

Kitab => Ithaf al-Khayarah al-Maharah  3/275

Karya => Al-Busiri

Komentar => Isnadnya dhaif.