Cari Hadith

Tuesday, August 25, 2015

Tidur Selepas Subuh Menghalang Rezekiإنَّ الصُّبْحةَ تمنعُ الرِّزقَ

Sesungguhnya tidur selepas subuh itu menghalang rezeki.
__________________________________________

Perawi =>  Anas bin Malik

Kitab => Al-Kamil fi Ad-Dhu'afa 1/532

Karya => Ibn 'Adi

Komentar => Ibn Abi Farwah tersilap dalam isnad hadith ini. Tidak diketahui riwayat ini kecuali melaluinya dan dia termasuk dalam kalangan perawi yang lemah dalam riwayatnya (Ad-Dhu'afa)
__________________________________________

Perawi => Anas bin Malik

Kitab => Syu'ab Al-Iman 4/1707

Karya => Al-Baihaqi

Komentar => (Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama) Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, dia bersendirian dalam sanadnya dan tersilap di dalamnya.
__________________________________________


Perawi => Uthman bin Affan

Kitab =>  Al-Maudhu'at 3/251

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih
__________________________________________


Perawi => Uthman bin Affan

Kitab =>  Al-'Ilal Al-Mutanahiah 2/696

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih
______________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Maudhu'at As=Saghani no. 56

Karya => As-Saghani

Komentar => PalsuThursday, March 26, 2015

Anak Zina Tidak Masuk Syurga


لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَا 

Tidak masuk Syurga anak zina
__________________________________________

Perawi =>  Abdullah bin 'Amr

Kitab => Tarikh As-Saghir  1/298

Karya => Al-Bukhari

Komentar => Aku tidak mengetahui Jabban mendengar daripada Abdullah dan Salim tidak mendengar daripada Jabban; Tidak sahih
__________________________________________

Perawi => Uthman bin Abi Al-'Ass

Kitab => Al-'Ilal li Ibn Al-Madini  no. 202

Karya => Ali bin Al-Madini

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawai bernama Ibrahim bin Al-Hasan dan Abdullah bin Isa, mereka berdua majhul (tidak dikenali) dan kedua-duanya lemah.
__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab =>  Takhrij al-Kashaf  4/76

Karya => Az-Zaila'i

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Israil al-Mulai. Berkata Ibn Main tentangnya; Dia dhaif. Berkata Ibn Hibban; Dia banyak salah dalam hadith dan ditinggalkan hadithnya.
__________________________________________


Perawi => Uthman bin Abi Al-'Ass

Kitab =>  Al-Jarh wa al-Ta'dil  9/358

Karya => Ibn Abi Hatim

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Hakam maula Uthman bin Abi al-'Ass. Berkata Ali bin al-Madini tentangnya; Aku tidak mengenalinya. Sedangkan Abdullah bin Isa (perawi lain dalam sanad ini) seorang yang majhul (tidak diketahui tentangnya disisi Ahli Hadith)
__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab =>  Al-Maudhu'at  3/329

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih.
__________________________________________

Perawi => Abu Hurairah

Kitab =>  Al-Kaafi al-Syafi  no. 300

Karya => Ibn Hajar al-Asqalani

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Ishaq; dia sangat lemah dalam hadith.
__________________________________________

Wednesday, March 4, 2015

Allah Rindu Mendengar Rintihan Hambanya

  
إِنَّ الْعَبْدَ يَدْعُو اللَّهَ وَهُوَ يُحِبُّهُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا جِبْرِيلُ اقْضِ لِعَبْدِي هَذَا حَاجَتَهُ ، وَأَخِّرْهَا ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَلا أَزَالَ أَسْمَعُ صَوْتَهُ
  

Sesungguhnya hamba yang berdoa kepada Allah dan Dia cintakannya maka Allah azza wajalla berfirman: "Wahai Jibril bawalah hajat hamba-hambaKu dan tangguhkanlah dia kerana sesungguhnya Aku suka mendengar suara rintihannya (kepadaku),
__________________________________________

Perawi =>  Jabir bin Abdullah

Kitab => Mu'jam al-Awsat  no. 8664

Karya => Al-Thabrani

Komentar => Hadith ini tidak diriwayatkan daripada Muhammad bin Munkadir kecuali Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Suwaid bin Abdul Aziz bersendirian dalam meriwayatkannya (daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah); (dhaif-pen.)
__________________________________________

Perawi => Anas bin Malik

Kitab => Tarikh Dimashq  8/244

Karya => Ibn 'Asakir

Komentar => (Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama) Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, kata Ibn Ma'in riwayatnya laisa bisyai' (tiada apa-apa/tak bernilai). Kata An-Nasaie matruk al-hadith (riwayatnya ditinggalkan)
__________________________________________


Perawi => Jabir bin Abdullah

Kitab =>  Majma' az-Zawaid  10/154

Karya => Al-Haithami

Komentar => Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah dia matruk (ditinggalkan riwayatnya)
__________________________________________


Perawi => Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah

Kitab =>  Kanz al-'Ummal  no. 3264

Karya => Ali al-Muttaqi al-Hindi

Komentar => Diriwayatkan daripada Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, dia matruk (ditinggalkan)

Saturday, February 28, 2015

Perbezaan Pendapat (Ikhtilaf) Adalah Rahmatاختلافُ أمَّتي رحمةٌ
Perbezaan pendapat dalam  kalangan Ummatku adalah rahmat

__________________________________________

Perawi => -

Kitab => Maqasid al-Hasanah  5/364

Karya => As-Sakhawi 1/47

Komentar => Ramai imam-imam dalam kalangan ummah yang menyatakan ianya tidak ada asalnya.
__________________________________________

Perawi => -

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin  1/74

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Isnadnya dhaif
__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Asna al-Mathalib  1/33

Karya => Al-Bairuti As-Syafie

Komentar => Disebutkan oleh ramai ahli fiqh tanpa sanad.
__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Tadrib al-Rawi  2/167

Karya => As-Suyuti

Komentar => dhaif (lemah)

__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Al-Asrar al-Marfuu'ah  1/108

Karya => Mulla Ali Qari

Komentar =>  Dikatakan bahawa ianya tidak ada asalnya atau palsu.

Wednesday, February 18, 2015

Menahan Cinta Hingga Mati Maka Syahidمَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ
Dalam riwayat lain disebutkan

مَنْ عَشِقَ , فَعَفَّ , فَكَتَمَ ، فَمَاتَ , فَهُوَ شَهِيدٌ
Sesiapa yang jatuh cinta lalu menahannya kemudian meninggal dunia (tanpa meluahkannya) maka dia syahid

__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Tarikh Baghdad  5/364

Karya => Khatib al-Baghdadi

Komentar => Dalam sanad ini ada perawi bernama Ahmad bin Nasr Az-Zaari', tidak dijadikan hujjah dalam hadith.
__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Al-'Ilal al-Mutanahiah  2/711

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Takhrij Ihya' Ulumuddin  3/129

Karya => Al-Iraqi

Komentar =>  Isnadnya fi hi nazar (diperbincangkan; lafaz ini menunjukkan sanad itu bermasalah)
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Al-Jami' as-Saghir  no. 8853

Karya => As-Suyuti

Komentar => dhaif (lemah)

__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Tabaqat As-Syafi'iyyah al-Kubra  6/336

Karya => Ibn As-Subki

Komentar =>  Tidak ditemukan isnadnya (yang sahih)


Saturday, February 14, 2015

Penat Kerana Bekerja Diampunkan Dosa
مَنْ أَمْسَى كالا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ
Sesiapa yang berasa penat kerana bekerja dengan tangannya maka diberikan keampunan buatnya

__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Mu'jam al-Awsat  7/289

Karya => Al-Thabrani

Komentar => Hadith ini tidak diriwayatkan daripada Ibn Abbas melainkan melalui jalan (sanad) ini, Ibrahim bin Salam (perawi dalam sanad hadith ini) bersendirian dalam meriwayatkan hadith ini.
__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin  2/114

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Dhaif (lemah)
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Al-Jami' as-Saghir no. 8532

Karya => As-Suyuti

Komentar =>  Dhaif (lemah)


Thursday, February 12, 2015

Solat Dengan Berserban Seperti 25 kali Tanpa Serban
إِنَّ صَلاةً بِعِمامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وعشرينَ صَلاةً بغيرِ عِمامَةٍ
Sesungguhnya solat dengan memakai serban seperti dua puluh lima kali solat tanpa memakai serban


__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Umar

Kitab => Lisan al-Mizan 4/413

Karya => Ibn Hajar al-Asqalani

Komentar => Maudhu' (Palsu)
__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Umar

Kitab => al-Asrar al-Marfuu'ah no. 234

Karya => Mulla Ali Qari

Komentar => Maudhu' (palsu)
__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Mukhtasar al-Maqasid no. 584

Karya => Al-Zarqani

Komentar =>  Maudhu' (palsu)


__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Umar

Kitab =>  Maqasid al-Hasanah no. 346

Karya => As-Sakhawi

Komentar =>  Tidak thabit ianya hadith
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Umar

Kitab =>  Kashf al-Khafa'  2/94

Karya => Al-'Ajluuni

Komentar =>  Tidak thabit ianya hadith

Monday, February 9, 2015

9/10 Rezeki Dengan Berniagaعليكم بالتِّجارةِ فإنَّ فيها تِسعةَ أعشارِ الرِّزقِ
Berniagalah kalian kerana sesungguhnya sembilan bahagian di dalamnya rezeki.

Dalam riwayat lain disebutkan

تسعةُ أعشارِ الرزقِ في التجارةِ
Sembilan bahagian rezeki itu dengan berniaga
__________________________________________

Perawi => Nu'aim bin Abdulrahman Al-Azdi

Kitab => Takhrij Al-Ihya' Ulumuddin 2/79

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Mursal (ucapan sahabat)
__________________________________________

Perawi => Nu'aim bin Abdulrahman Al-Azdi dan Yahya bin Jabir at-Taai

Kitab => Jami' as-Saghir no. 3296

Karya => As-Suyuti

Komentar =>Mursal hasan
__________________________________________


Perawi => Nu'aim bin Abdulrahman Al-Azdi

Kitab => Ithaf al-Khayarah al-Maharah  3/275

Karya => Al-Busiri

Komentar => Isnadnya dhaif.Sunday, February 8, 2015

Jauhkanlah Kanak-Kanak Daripada Masjid
جنِّبُوا مساجِدَكم صِبْيَانَكم
Jauhilah masjid-masjid kalian daripada anak-anak kecil kalian
__________________________________________

Perawi => Muaz bin Jabal

Kitab => As-Sunan Al-Kubra  10/103

Karya => Al-Baihaqi

Komentar => Marfu' tetapi tidak sahih. 'Ala' bin Kathir As-Shami munkarul hadith.
__________________________________________

Perawi => Abu Darda', Abdullah bin Amr, Wathilah dan Abu Umamah.

Kitab => As-Sunan Al-Kubra  4/127

Karya => Al-Baihaqi

Komentar => Dalam sanad hadith ini ada perawi bernama Al-'Ala' bin Kathir, dia dhaif. Manakalah Makhul pula tidak thabit beliau mendengar riwayat ini daripada Abu Darda', Wathilah dan Abu Umamah.

__________________________________________


Perawi => Abu Darda', Wathilah dan Abi Umamah

Kitab => Al-'Ilal al-Mutanahiyah  1/402

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Perawi bernama Ubaidullah Al-Wasafi sangat dhaif, tidak ditulis hadithnya.

__________________________________________


Perawi => Abu Darda', Wathilah dan Abi Umamah

Kitab => Al-Dhu'afa' al-Kabir  3/348

Karya => Al-'Uqaili

Komentar => Riwayat ini lemah.Wednesday, February 4, 2015

Perkara Halal Yang Dibenci Allah ialah Talakأبغَضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ
Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah Talak

__________________________________________

Perawi => Abdullah bin 'Amr

Kitab => Al-Majruhiin  2/30

Karya => Ibn Hibban

Komentar => Dalam sanadnya ada perawi bernama Ubaidullah bin Al-Walid Al-Wasafi dia munkarul hadith, ditinggalkan riwayatnya.
__________________________________________

Perawi => Abdullah bin 'Amr

Kitab => Talkhis al-Habir  4/1244

Karya => Ibn Hajar al-Asqalani

Komentar => Hadith mursal. Yang rajih disisi Abu Hatim dan Al-Daraquthni ialah mursal.

__________________________________________


Perawi => Abdullah bin 'Amr

Kitab => Al-Kamil fi al-Dhu'afaa'  5/521

Karya => Ibn Adi

Komentar => Perawi bernama Ubaidullah Al-Wasafi sangat dhaif, tidak ditulis hadithnya.

__________________________________________


Perawi => Abdullah bin 'Amr

Kitab => Ma'alim as-Sunan  3/199

Karya => Al-Khattabi 

Komentar => Masyhur ianya mursal.


Tuesday, February 3, 2015

Berfikir Sesaat Lebih Baik Daripada Ibadah 60 Tahunفكرةُ ساعةٍ خيرٌ من عبادةِ ستِّين سنةً

Berfikir sesaat lebih baik daripada melakukan ibadah selama enam puluh tahun. 

Dalam lafaz lain ialah:

تَفكُّرُ ساعةٍ خيرٌ من عبادةِ ستِّينَ سنةٍ

__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab => Al-Maudhu'at  3/386

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih. Isnadnya dusta.

__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin  5/161

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Sanadnya dhaif manakala riwayat yang menyebutkan selama 80 tahun sanadnya dhaif jiddan.
__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab => Al-Fawaid Al-Majmu'ah  242

Karya => As-Syaukani

Komentar => Isnadnya dusta

__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah 

Kitab => Tartib Al-Maudhu'at  269

Karya => Az-Zahabi

Komentar => Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ishaq bin Najih seorang pendusta.

Tidur Selepas Asar Jadi Kurang Akalمَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ ، فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ
Sesiapa yang tidur selepas Asar maka akan berkuranglah akalnya maka janganlah dia menyalahkan sesiapa kecuali dirinya sendiri. 

__________________________________________


Perawi => Datuk kepada Amru bin Syu'aib

Kitab => Al-Kamil fi Al-Dhu'aafa' 5/240

Karya => Ibn Adi

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi dhaif bernama Abdullah bin Luhai'ah.

__________________________________________


Perawi => Datuk kepada Amru bin Syu'aib

Kitab => Al-Kamil fi Al-Dhu'aafa' 8/133

Karya => Ibn Adi

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Mansur bin 'Ammar, dia munkarul hadith. Manakala Ibn Luhai'ah pula lemah.

__________________________________________


Perawi => Aisyah Ummul Mu'minin

Kitab => Lisan al-Mizan  3/334

Karya => Ibn Hajar Al-Asqalani

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Khalid bin Madaini beliau dijarh (dilemahkan riwayatnya disisi ulama' hadith)

__________________________________________


Perawi => Aisyah Ummul Mu'minin

Kitab => Al-Maudhu'at  3/252

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih.

__________________________________________

Perawi => Aisyah Ummul Mu'minin

Kitab => Mizan al-I'tidal  1/638

Karya => Az-Zahabi

Komentar => Perawi bernama Khalid bin Al-Qaasim di jarh (dilemahkan)

Saturday, January 31, 2015

Syaitan Menangis Bila Pemuda Menikah
أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ

Mana-mana (sesiapa sahaja) diantara pemuda (remaja) berkahwin dalam usia muda, maka menangislah syaitan. Dan ia (syaitan) mengeluh : Aduh celakalah aku, celakalah aku. Agamanya telah terpelihara daripada godaanku

__________________________________________

Œ
Perawi => Jabir bin Abdullah (Sahabat Nabi)

Kitab => Al-Kamil fi Al-Dhu'aafa'  3/477

Karya => Ibn Adi

Komentar => Hadith Maudhu' (palsu)

__________________________________________


Perawi => Jabir bin Abdullah

Kitab => Majma' Az-Zawaid 4/256

Periwayat => Al-Haithami

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Khalid bin Ismail Al-Makhzumi, dia seorang perawi matruk (ditinggalkan riwayatnya).

__________________________________________


Perawi => Jabir bin Abdullah

Kitab => Matolib Al-'Aaliyah

Periwayat => Ibn Hajar Al-Asqalani

Komentar => Riwayat ini munkar.Semudah-Mudah Ibadah Ialah Diam Dan Akhlak Baik
أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَيْسَرِ الْعِبَادَةِ وَأَهْوَنِهَا عَلَى الْبَدَنِ ؟ الصَّمْتُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ


Mahukah aku khabarkan kepada kalian dengan semudah-mudah ibadah yang paling senang ke atas tubuh (untuk melakukannya)? Diam dan akhlak yang baik.

__________________________________________


Perawi => Safwan bin Sulaim (Kibar Tabi'in wafat 124 Hijrah menurut Al-Tirmizi)

Kitab => As-Somt wa Adab Al-Lisan riwayat no. 27

Karya => Ibn Abi Dunya

Komentar => Tanpa komentar daripada Ibn Abi Dunya

__________________________________________


Perawi => Safwan bin Sulaim (Kibar Tabi'in wafat 124 Hijrah menurut Al-Tirmizi)

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin 3/136

Karya => Al-Hafiz Al-Iraqi

Komentar => Riwayat ini mursal, rijal (perawinya) thiqah.

__________________________________________


Perawi => Safwan bin Sulaim (Kibar Tabi'in wafat 124 Hijrah menurut Al-Tirmizi)

Kitab => Al-Targhib wa Al-Tarhib no. 3/353

Karya => Al-Hafiz Al-Munziri

Komentar => Riwayat ini mursal.