Cari Hadith

Saturday, January 31, 2015

Syaitan Menangis Bila Pemuda Menikah
أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ

Mana-mana (sesiapa sahaja) diantara pemuda (remaja) berkahwin dalam usia muda, maka menangislah syaitan. Dan ia (syaitan) mengeluh : Aduh celakalah aku, celakalah aku. Agamanya telah terpelihara daripada godaanku

__________________________________________

Œ
Perawi => Jabir bin Abdullah (Sahabat Nabi)

Kitab => Al-Kamil fi Al-Dhu'aafa'  3/477

Karya => Ibn Adi

Komentar => Hadith Maudhu' (palsu)

__________________________________________


Perawi => Jabir bin Abdullah

Kitab => Majma' Az-Zawaid 4/256

Periwayat => Al-Haithami

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Khalid bin Ismail Al-Makhzumi, dia seorang perawi matruk (ditinggalkan riwayatnya).

__________________________________________


Perawi => Jabir bin Abdullah

Kitab => Matolib Al-'Aaliyah

Periwayat => Ibn Hajar Al-Asqalani

Komentar => Riwayat ini munkar.