Cari Hadith

Saturday, January 31, 2015

Semudah-Mudah Ibadah Ialah Diam Dan Akhlak Baik
أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَيْسَرِ الْعِبَادَةِ وَأَهْوَنِهَا عَلَى الْبَدَنِ ؟ الصَّمْتُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ


Mahukah aku khabarkan kepada kalian dengan semudah-mudah ibadah yang paling senang ke atas tubuh (untuk melakukannya)? Diam dan akhlak yang baik.

__________________________________________


Perawi => Safwan bin Sulaim (Kibar Tabi'in wafat 124 Hijrah menurut Al-Tirmizi)

Kitab => As-Somt wa Adab Al-Lisan riwayat no. 27

Karya => Ibn Abi Dunya

Komentar => Tanpa komentar daripada Ibn Abi Dunya

__________________________________________


Perawi => Safwan bin Sulaim (Kibar Tabi'in wafat 124 Hijrah menurut Al-Tirmizi)

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin 3/136

Karya => Al-Hafiz Al-Iraqi

Komentar => Riwayat ini mursal, rijal (perawinya) thiqah.

__________________________________________


Perawi => Safwan bin Sulaim (Kibar Tabi'in wafat 124 Hijrah menurut Al-Tirmizi)

Kitab => Al-Targhib wa Al-Tarhib no. 3/353

Karya => Al-Hafiz Al-Munziri

Komentar => Riwayat ini mursal.