Cari Hadith

Sunday, March 25, 2012

Permudahkan Dan Jangan Menyukarkan
Sahih al-Bukhari   صحيح البخاري
Kitab Ilmu   كتب العلم
عن انس بن ملك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

Daripada Anas bin Malik r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: Permudahkanlah dan jangan menyukarkan/menyulitkan, berilah khabar gembira dan jangan membuat orang lari. (Riwayat Bukhari)(راو ) Perawi Rasulullah s.a.w 
^
Anas bin Malik bin an-Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram
[Abu Hamzah, Sahabat, Basrah, wafat 91H ]
^
Yazid bin Humaid
[Abu a-Tayyah, Tabi'in kalangan biasa, Basrah, wafat 128H, thiqah, soleh, ma'ruf]
^
Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad
[Abu Bistham, Tabi'it Tabi'in kalangan tua, Basrah, wafat 160H, thiqah, thiqah hafiz]
^
Yahya bin Sa'id bin Farrukh
[Abu Sa'id, Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa, Basrah, wafat 198H, thiqah mutqin, thiqah hafiz, thiqah mutqin, ma'mun]
^
Muhammad bin Basysyar bin 'Uthman
[Abu Bakar, Tabi'ul atba' kalangan tua, Basrah, wafat 252H, thiqah, saduq, la baksa bihi, hafiz]
^ 
Muhammad bin Ismail (al-Bukhari)