Cari Hadith

Friday, March 23, 2012

Memberi Makan Dan Mengucap Salam

Sahih al-Bukhari   صحيح البخاري
Kitab Iman   كتب الايمانعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعام وتقرأ السلام  على من عرفت ومن تعرف.
Daripada Abdullah bin Amru r.a, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w : "Islam manakah yang paling baik?" Rasulullah s.a.w bersabda: "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenali." (Riwayat Bukhari)


(راو ) Perawi Rasulullah s.a.w 
^
Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bin Wa'il
[Abu Muhammad, Sahabat, Maru, wafat.H63 ]
^
Martsad bin Abdullah
[Abu al-Khair, Tabi'in kalangan pertengahan, Maru, wafat 90H, thiqah, saduq]
^
Yazid bin Abu Habib Suwaid
[Abu Raja', Tabi'in kalangan biasa, Maru,  wafat 128H, Thiqah, faqih]
^
Laits bin Sa'ad bin 'Abdurrahman
[Abu al-Harith, Tabi'it Tabi'in kalangan tua, Maru, wafat 175H, thiqah, thiqah thabat]
^
Amru bin Khalid bin Farrukh bin Sa'id
[Abu al-Hasan, Tabi'ul atba' kalangan tua, Jazirah, wafat 229H, thiqah, saduq]
^ 
Muhammad bin Ismail (al-Bukhari)