Cari Hadith

Friday, March 23, 2012

Cop Dan Teknik Menulis Surat Rasulullah s.a.w
Sahih al-Bukhari   صحيح البخاري
Kitab Ilmu   كتب العلم


عم انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرءون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نفشه محمد رسول الله كأني انظر الى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نفشه محمد رسول الله؟ قال انس

Daripada Anas bin Malik berkata, Nabi menulis surat atau bermaksud menulis surat lalu dikatakan kepada Baginda bahawa mereka tidak akan membaca surat melainkan tertera cop. Maka Rasulullah s.a.w pun membuat cop daripada perak yang bertanda Muhammad Rasulullah. Seakan-akan aku melihat warna putih pada tangan Rasulullah s.a.w lalu aku bertanya kepada Qatadah: "Siapakah yang membuat tanda Muhammad Rasulullah?" Jawabnya (Qatadah): "Anas." (Riwayat Bukhari)
(راو ) Perawi Rasulullah s.a.w 
^
Anas bin Malik bin an-Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram
[Abu Hamzah, Sahabat, Basrah, wafat 91H ]
^
Qatadah bin Da'amah bin Qatadah
[Abu al-Khattab, Tabi'in kalangan biasa, Basrah, wafat 117H, thiqah thabat, hafiz]
^
Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad
[Abu Bistham, Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, Basrah,  wafat 160H, Thiqah, thabat hujjah, amirul mukminin fi al-hadith]
^
Abdullah bin al-Mubarak bin Wadlih
[Abu 'Abdurrahman, Tabi'it Tabi'in kalangan pertengahan, Himash, wafat 181H, thiqah, thiqah imam]
^
Muhammad bin Muqatil
[Abu al-Hasan, Tabi'in kalangan biasa, Baghdad, wafat 226H, thiqah, saduq]
^ 
Muhammad bin Ismail (al-Bukhari)