Cari Hadith

Thursday, May 24, 2012

Was-Was Wuduk Terbatal Atau Tidak

Sahih al-Bukhari   صحيح البخاري
Kitab Wudhu'    كتب الوضوء
أنه شكا إلى رسول الله صلى عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال لاينفتل أو لاينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.


Bahawa ada seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam, bahawa seakan-akan dia merasai sesuatu dalam solatnya. Rasulullah lalu bersabda: "Jangan kamu pindah atau pergi sehinggalah kamu mendengar bunyi atau mencium baunya."(راو ) Perawi Rasulullah s.a.w 
^
Abdullah bin Zaid bin 'Ashim bin Ka'ab
[Abu Muhammad, Sahabat, Madinah, wafat 63H ]
^
Abbad bin Tamim bin Ghazyah
[Kunyah tidak diketahui, Tabi'in kalangan pertengahan, Madinah, wafat (tidak diketahui), thiqah ]
^
Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
[Abu Bakar,  Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan , Madinah, wafat 124H, faqih hafiz mutqin, seorang tokoh]
^

Sufyan bin 'Uyainah bin 'Abi Imran Maimun
[Abu Muhammad, Tabi'in kalangan pertengahan, Kufah, wafat 198H, Thiqah Thabat, Hafiz mutqin]
^
Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih
[Abu Al-Hasan,  Tabi'ul Atba' kalangan tua , Basrah, wafat 234H, thiqah ma'mun imam, thiqah thabat imam]
^
Muhammad bin Ismail (al-Bukhari)