Cari Hadith

Sunday, June 3, 2012

Keringanan Dalam Berwudhu'
Sahih al-Bukhari   صحيح البخاري
Kitab Wudhu'    كتب الوضوء
عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. ثم صلى وربما. ثم حدثنا به سفيان ، مرة بعد مرة ، عن عمرو ، عن كريب ، عن ابن عباس : قال : بت عند خالتي ميمونة ليلة ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ، فلما كان في بعض الليل ، قام النبي صلى الله عليه وسلم ، فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ، يخففه عمرو ويقلله ، وقام يصلي ، فتوضأت نحوا مما توضأ ، ثم جئت فقمت عن يساره ، وربما قال سفيان : عن شماله ، فحولني فجعلني عن يمينه ، ثم صلى ما شاء الله ، ثم اضطجع فنام حتى نفخ ، ثم آتاه المنادي فآذنه بالصلاة ، فقام معه إلى الصلاة ، فصلى ولم يتوضأ . قلنا لعمرو : إن ناسا يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه ؟ قال عمرو : سمعت عبيد بن عمير يقول : رؤيا الأنبياء وحي . ثم قرأ : { إني أرى في المنام أني أذبحك } 

Daripada Ibn 'Abbas radhiallahu 'anhu, bahawa Nabi sallallahu 'alaihi wasallam tidur hingga berdengkur. Kemudian baginda bangun dan mengerjakan solat. Kemudian Sufyan secara berturut-turut meriwayatkan hadith tersebut kepada kami, dari 'Amru dari Kuraib dari Ibn 'Abbas ia berkata: "Pada suatu malam aku pernah menginap di rumah ibu saudaraku Maimunah. Nabi salallahu 'alaihi wasallam lalu mengerjakan solat malam. Hingga pada suatu malam, Nabi salallahu 'alaihi wasallam bangun dan berwudhu' dari bejana kecil dengan wudhu' yang ringan lalu berdiri dan solat. Aku lalu ikut berwudhu' dari bejana yang beliau gunakan untuk berwudhu' kemudian aku menghampiri beliau dan ikut solat disisi kirinya. Beliau lalu mengalihkan aku kesisi kanannya. Setelah itu beliau solat seperti yang dikehendakinya, kemudian beliau baring dan tidur sehingga berdengkur. Kemudian seorang tukang azan datang memberitahu beliau bahawa waktu solat sudah tiba. Beliau lalu pergi bersamanya dan solat tanpa berwudhu' lagi. Kami lalu katakan kepada Amru bahawa mata Rasulullah salallahu 'alaihi wasallam tidur sedangkan hatinya tidak tidur." Amru lalu berkata: "Aku pernah mendengar Ubaid bin Umar berkata: "Mimpi para nabi adalah wahyu". Kemudian ia membaca : "Sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu (As-Saffat: 102)"(راو ) Perawi Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam
^
Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim
[Abu al-Abbas,  Sahabat , Marur Rawdz, wafat 68H]
^
Kuraib bin Abi Muslim maula Ibnu 'Abbas
[Abu Rusydain, Tabi'in kalangan pertengahan, Madinah, wafat 98H, thiqah ]
^
Amru bin Dinar bin Al-Athram
[Abu Muhammad,  Tabi'in kalangan biasa, Marur Rawz, wafat 126H, thiqah]
^
Sufyan bin 'Uyainah bin 'Abi Imran Maimun
[Abu Muhammad, Tabi'in kalangan pertengahan, Kufah, wafat 198H, Thiqah Thabat, Hafiz mutqin]
^
Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih
[Abu Al-Hasan,  Tabi'ul Atba' kalangan tua , Basrah, wafat 234H, thiqah ma'mun imam, thiqah thabat imam]
^
Muhammad bin Ismail (al-Bukhari)