Cari Hadith

Friday, May 4, 2012

Diangkatnya Ilmu Apabila Hampir Qiamat
Sahih al-Bukhari     صحيح البخاري
Kitab Ilmu      كتب العلم

عن أنس بن مالك قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أسراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا

Daripada Anas bin Malik r.a. berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesungguhnya di antara tanda-tanda Qiamat ialah diangkatnya ilmu dan bertebaran kebodohan dan diminumnya arak serta banyaknya penzinaan secara terang-terangan"

(راو ) Perawi 

Sanad 1.


Rasulullah s.a.w 
^

Anas bin Malik bin an-Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram
[Abu Hamzah, Sahabat, Basrah, wafat 91H ]
^

Yazid bin Humaid
[Abu a-Tayyah, Tabi'in kalangan biasa, Basrah, wafat 128H, thiqah, soleh, ma'ruf]
^
Abdul Warith bin Sa'id bin Zakhwan
[Abu 'Ubaidah, Tabiut Tabi'in kalangan pertengahan, Basrah, wafat 180H, thiqah, saduq]
^
Imran bin Maisarah
[Abu al-Hassan, Tabi'it Tabi'in kalangan tua, Basrah, wafat 223H, thiqah]
^ 
Muhammad bin Ismail (al-Bukhari)