Cari Hadith

Tuesday, August 25, 2015

Tidur Selepas Subuh Menghalang Rezekiإنَّ الصُّبْحةَ تمنعُ الرِّزقَ

Sesungguhnya tidur selepas subuh itu menghalang rezeki.
__________________________________________

Perawi =>  Anas bin Malik

Kitab => Al-Kamil fi Ad-Dhu'afa 1/532

Karya => Ibn 'Adi

Komentar => Ibn Abi Farwah tersilap dalam isnad hadith ini. Tidak diketahui riwayat ini kecuali melaluinya dan dia termasuk dalam kalangan perawi yang lemah dalam riwayatnya (Ad-Dhu'afa)
__________________________________________

Perawi => Anas bin Malik

Kitab => Syu'ab Al-Iman 4/1707

Karya => Al-Baihaqi

Komentar => (Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama) Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, dia bersendirian dalam sanadnya dan tersilap di dalamnya.
__________________________________________


Perawi => Uthman bin Affan

Kitab =>  Al-Maudhu'at 3/251

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih
__________________________________________


Perawi => Uthman bin Affan

Kitab =>  Al-'Ilal Al-Mutanahiah 2/696

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih
______________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Maudhu'at As=Saghani no. 56

Karya => As-Saghani

Komentar => Palsu